ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Yfantia Terra συμμορφώνεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και διαθέτει για αυτό πιστοποιήσεις από εγκεκριμένους εγχώριους και διεθνείς φορείς

ΔΗΩ | Οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

• Πιστοποίηση Βιολογικής Γεωργίας Λεβάντα Angustifolia

• Πιστοποίηση για Βιολογική Μεταποίηση – Τυποποίηση – Διακίνηση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ»

The Vegan Society | One world. Many lives. Our Choice

Πιστοποίηση «Vegan»

THE VEGAN SOCIETY

Η εταιρεία διαθέτει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ